Reference služeb

Od založení společnosti bylo zpracováno více jak 250 prací v oblasti studií a poradenství, věda a výzkum, energetických koncepcí a energetických auditů.

V rámci provedených prací předkládá společnost ORTEP, s.r.o.následující reference:

Oblast studií a poradenství:

 • Studie přestavby sítí CZT Tábor - Teplárna Tábor, a. s.
 • Studie - zhodnocení optimalizace provozu Elektrárny Hodonín z hlediska technických parametrů, energetických ukazatelů a ekonomických souvislostí - ČEZ, a.s.
 • Analýza a vyhodnocení možností optimalizace provozu energetických zdrojů podniku Mondi Packaging Paper Štětí a.s. - Kontron Czech s.r.o.
 • Optimalizace dodávek tepla ze zdroje Elektrownia Skawina S.A. v horké vodě - ELEKTROWNIA SKAWINA S.A., Polsko
 • Technická pomoc při zpracování projektu ECOHEAT4EU - Teplárenské sdružení ČR, ECUROHEAT & POWER

Podrobné reference z oblasti studií a poradenství

Oblast vědy a výzkumu:

 • Využití přírodních zdrojů při zásobování chladem - Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • Snížení energetické náročnosti provozu SCZT - Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • Analýza potenciálu kombinované výroby tepla a elektřiny v ČR - Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - ČR - Ministerstvo životního prostředí
 • Výzkum a vývoj prediktorů potřeb tepla pro rozsáhlé sídlištní celky a městské aglomerace - ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podrobné reference z oblasti vědy a výzkumu

Oblast energetických koncepcí:

 • Energetický generel města Most - Město Most
 • Územní energetická koncepce města Vrchlabí - Město Vrchlabí
 • Část územní energetické koncepce statutárního města Havířov - KARBON INVEST, a.s. Kladno
 • Odborná konzultace při zpracování ÚEK města Bruntál - Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
 • Územní energetická koncepce města Ostrova - Město Ostrov

Podrobné reference z oblasti energetických koncepcí

Oblast energetických auditů:

 • Energetický audit pro areál Ruzyň - hangár D, včetně energetických průkazů budov - Česká republika - Ministerstvo vnitra
 • Energetický audit provozů a. s. Transgas - Transgas, a. s.
 • Energetický audit Plzeňské energetiky, a. s. - Plzeňská energetika, a. s.
 • Energetický audit objektů Škoda Transportation, s. r. o. - Škoda Transportation, s.r.o.
 • Energetický audit projektu na rekonstrukce a modernizace sítě CZT ve městě Dvůr Králové nad Labem - ČEZ, a.s.

Podrobné reference z oblasti energetických auditů