Změny v posledních verzích MOP


Novinky MOP verze 22.4

 • Možnost vytvářet tlačítka a akce v uživatelských formulářích

Novinky MOP verze 22.3

 • Možnost definovat podsítě - podmíněně autonomní části sítě
 • Možnost vytvářet a parametrizovat Objekty (nevýpočtové polygonální elementy)
 • Možnost vynechat definici přívodu či vratu v úseku potrubí
 • Možnost importu receptů/plánu z řídícího systému

Novinky MOP verze 22.2

 • Možnost zobrazení online parametrů
 • Zaveden predikční a analytický režim
 • Možnost aktualizace predikce
 • Možnost stažení předpovědi počasí
 • Možnost exportu predikce do řídícího systému

Novinky MOP verze 22.1

 • Možnost vytváření uživatelských formulářů

Novinky MOP verze 22.0

 • Možnost práce v nezávislém režimu - bez MS Excelu
 • Možnost zobrazení výsledků z externích modelů
 • Rozšířené zadávání zdrojů, směšovacích uzlů, čerpadel a škrtících armatur
 • Možnost měnit jednotky všech používaných fyzikálních veličin

Novinky MOP verze 21.0

 • Zavedena podpora síťových licencí (multilicencí)
 • Možnost zadávat zdroje jejich výkonem či průtokem
 • Grafická editace vstupních řad
 • Zavedeny singulární vstupy a singulární výstupy
 • Zavedeny vzorce pro plnění singulárních vstupů, regulárních vstupů a singulárních výstupů

Novinky MOP verze 20.1

 • Zpřesněný výpočet parních sítí - oddělování a stékání kondenzátu v přívodním potrubí

Novinky MOP verze 20.0

 • Nový formát modelů MOP v sešitu XLS
 • Model spotřeby tepla založený na umělých neuronových sítích
 • Dynamický výpočet modelu parních sítí jako posloupnost stacionárních stavů
 • Nové výstupní veličiny pro parní zdroj, parní spotřebič a odvaděč kondenzátu

Novinky MOP verze 19.3

 • Online podkladové mapy dle standardu WMS 1.3.0
 • Katalog čerpadel, nové vstupní a výstupní parametry čerpadel
 • Diagram čerpadel (zobrazení charakteristiky čerpadla a trajektorie pracovního bodu)

Novinky MOP verze 19.2

 • Zavedeny filtry výstupních veličin

Novinky MOP verze 19.1

 • Přidány nové hydraulické výstupní veličiny

Novinky MOP verze 19.0

 • Dynamický výpočet modelu vodních sítí
 • Řádné objekty typu kategorie spotřeby (nová sekce pro kategorie)