Reference DYMOS

PREMOS – Praha (Pražská teplárenská a.s.)

Kompletní simulační model pražské propojené teplárenské soustavy Mělník -Praha. Využíván na centrálním dispečinku, v přípravě provozu a k řešení rozvojových úloh. Hlavní funkce: Predikce spotřeby tepla, výpočet akumulace tepla, hydraulický model, model výroby elektřiny, optimalizace přerozdělení výroby mezi zdroji.

DYMOS® – Opat (International Power Opatovice a.s.)

Simulační model tepelných sítí měst Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Využíván na dispečinku teplárenské soustavy a v přípravě provozu. Hlavní funkce: Řízení výstupních teplot, kompenzace disparity ve výrobě tepla pomocí řízeného natápění a nedotápění a provozem lokálních zdrojů.

DYMOS® – Brno (Teplárny Brno a.s.)

Kompletní simulační model Brněnské teplárenské soustavy: Využíván v přípravě provozu a při obchodování s elektřinou. Hlavní funkce: Predikce spotřeby tepla a navazující výroby elektřiny, denní příprava provozu s dopadem na každodenní obchodování s elektřinou.

DYMOS® – TEKO (Tepláreň Košice, a.s.)

Úplný dynamický model tepelné sítě, výpočet kompenzace disparity ve výrobě tepla pomocí řízeného natápění a nedotápění, provozu zkratů, lokálních zdrojů a statického akumulátoru tepla. Využití na dispečinku teplárenské soustavy a v přípravě provozu.