Reference DYMOS

PREMOS – Praha (Pražská teplárenská a.s.)

Model propojené teplárenské soustavy Mělník–Praha: Využíván na centrálním dispečinku, v denní přípravě provozu a k řešení rozvojových úloh. Hlavní funkce: predikce spotřeby tepla, plánování a dodržení smluvní dodávky tepla z elektrárny Mělník a přerozdělení výroby mezi zdroji s respektováním akumulace tepla, komplexní řízení hydrauliky soustavy.

DYMOS® – Opat (International Power Opatovice a.s.)

Model propojených tepelných sítí měst Hradec Králové, Pardubice a Chrudim: Využíván na dispečinku teplárenské soustavy a v denní přípravě provozu. Hlavní funkce: řízení výstupních teplot, kompenzace disparity ve výrobě tepla pomocí řízeného natápění a nedotápění a provozem lokálních zdrojů.

DYMOS® – Brno (Teplárny Brno a.s.)

Model teplárenské soustavy města Brna: Využíván v denní přípravě provozu a při obchodování s elektřinou. Hlavní funkce: predikce spotřeby tepla a výroby elektřiny, denní příprava provozu s dopadem na krátkodobé obchodování s elektřinou, plánování spotřeby plynu s dopadem na možnosti obchodování s plynem.

DYMOS® – TEKO (Tepláreň Košice, a.s.)

Model tepelné sítě města Košice: Využití na dispečinku teplárenské soustavy a v denní přípravě provozu. Hlavní funkce: výpočet kompenzace disparity ve výrobě tepla pomocí řízeného natápění a nedotápění, provozu zkratů, směšovacích stanic, lokálních zdrojů a statického akumulátoru tepla.