Reference MOP

Pomocí software MOP byly v průběhu posledních deseti let provedeny stovky přepočtů primárních horkovodních, parních a sekundárních okruhů a otopných soustav. Byly prodány desítky licencí s různou konfigurací. V současné době existuje více jak 15 zákazníků s aktivní roční technickou podporou a to jak z řad teplárenských společností, tak společností zabývající se projektováním tepelných sítí.

Nejvýznamnější projekty nebo přepočty tepelných sítí zpracované pomocí MOP:

 • Energetické audity tepelných sítí v Plzeňské teplárenské, Teplárnách Strakonice, ve Dvoře Králové, a mnoho dalších
 • Stanovení optimální dimenze napáječe Jižní Město - Pražská teplárenská
 • Dimenzování přestavby parní sítě Holešovice na horkou vodu
 • atd...

Nejvýznamnější zákazníci z řad teplárenských společností:

 • Pražská teplárenská, a.s.
 • United Energy, a.s.
 • Teplárna Strakonice, a.s.
 • Tepláreň Košice, a.s.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • Elektrárny Opatovice, a.s.
 • MVV Energie CZ a.s.
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • atd...

Nejvýznamnější zákazníci z řad projektových organizací:

 • AF-Consult Czech Republic s.r.o.
 • Eurotherm Tábor, s.r.o.
 • Thermoplus, s.r.o.
 • TENZA, a.s.
 • EVČ, s.r.o.
 • SITEZ, s.r.o.
 • atd...